Promocja

Przy zakupie karm od 10 kg w naszej klinice - dostawa na terenie Bielan, Żoliborza oraz Łomianek GRATIS!

 

PASZPORTY WETERYNARYJNE

Paszporty wydaje się dla zwierząt z gatunków:

pies domowy (Canis lupus familiaris),

kot domowy (Felis silvestris catus),

fretka domowa/tchórzofretka (Mustela putorius furo).

Kolejność czynności przy wydawaniu paszportu zwierzęciu nieoznakowanemu:

a) dokonanie badania klinicznego zwierzęcia;

b) oznakowanie zwierzęcia poprzez implantację transpondera, po lewej stronie szyi zwierzęcia w połowie jej długości. Transponder winien spełniać wymogi normy ISO11784 wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B oraz pozwalać na odczyt przezczytnik zgodny z normą ISO 11785;

c) dokonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie w przypadku, gdy jest to wymagane;

d) prawidłowe wypisanie odpowiednich rubryk paszportu; e) dokonanie wpisów wszystkich czynności w programie WETSystems. 

Wydawanie paszportów dla zwierząt wcześniej oznakowanych lub szczepionych przeciw wściekliźnie:

a) w przypadku zwierzęcia wcześniej oznakowanego za pomocą prawidłowego
transpondera należy dokonać jego odczytu czytnikiem elektronicznym, jeśli to
możliwe, wiarygodnie ustalić datę implantacji transpondera, a jeśli nie jest to
możliwe, przyjąć jako datę implantacji transpondera datę jego odczytu;

b) wpisanie do wydawanego paszportu oraz do programu WETSystems informacji o wcześniejszym szczepieniu przeciwko wściekliźnie wykonanego przez innegolekarza weterynarii w oparciu o zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne możliwe jest tylko wówczas, gdy zaświadczenie to odnosi się do zwierzęcia identyfikowalneg w czasie szczepienia poprzez transponder;

c) w Polsce obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po osiągnięciu wieku 3 miesięcy i nie później niż przed ukończeniem 4 miesięcy. Termin kolejnego szczepienia określa dokonujący tego zabiegu lekarz weterynarii;

d) pierwotne szczepienie przeciwko wściekliźnie zwierzęcia towarzyszącego przeznaczonego do przemieszczenia uznaje się za ważne po 21 dniach od chwili dokonania szczepienia.


   Żoliborska Klinika Weterynaryjna
Projekt i wykonanie: InforpolNET, edycja: Maciej Spychalski